Thailand Children's Home

                                                                                            

 

 

 

 

 Baan Mittrapap- et Thailandsk børnehjem i Sung Noen.

    NAKHON RATCHASIMA
            (KORAT)

             
                              
                              
                           SATHAN SONGKOR DEG BAAN MITTRAPAP

Børnehjemmet "Baan Mittrapap" er en privat velgørende organisation i provinsen Nakhon Ratchasima i det nordøstlige Thailand, som har til formål at tage sig af fattige og forældreløse børn. Hjemmet har eksisteret siden oktober 1987, hvor fru Julaporn Eurwisawakul forærede organisationen både
bygninger, jord og penge til at køre hjemmet for. I begyndelsen tog børnehjemmet sig kun af børn op til 3 års alderen.De blev passet af en kærlig stab af barnepiger og småbørns/børnehavepædagoger.
           Nu bor der også større børn og efter tsunamien i 2004 modtog børnehjemmet 6 børn fra katastrofeområdet, hvor enten begge forældre var omkommet, eller hvor faderen var død og moderen ikke var i stand til at forsørge familien
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vores Formål :

•       Vores oprindelige opgave var at oprette-, køre- og støtte
børnehjemmet, som tog sig af de yngste børn, der havde brug for et kærligt sted i deres første leveår.
•       At tage os af forældreløse børn og give dem et kærligt miljø 
i  trygge rammer.
•       At tage os af børn, hvis unge mødre var blevet voldtaget, eller hvor mødrene ikke magtede at tage vare på deres nyfødte barn fordi de blev udstødt af familien.
•       At give børnene muligheder for at udvikle sig fysisk, mentalt,
følelsesmæssigt og spirituelt, så de med tiden vil blive i stand til at tage vare på sig selv.
•       At opdrage disse børn til at blive selvstændige voksne der bidrager til samfundet.
•       At opdrage disse børn godt og uddanne dem til at være gode borgere.
•       At hjælpe det Thailandske styre ved at løfte nogle af de sociale byrder der er.
 
         I løbet af de år hjemmet har eksisteret, har vi fundet ud af at der også var brug for andre ting:

•       At give ældre børn muligheden for at gå i skole eller give dem mulighed for at tage gymnasiale uddannelser.
•       At uddele legater til børn i området, der har mistet den ene eller begge forældre.
•       At lave fritidsaktiviteter for større børn, der har fået legater, så de holder sig fra kriminalitet, narkotika m.m.
         •       At søge midler til understøttelse af de legater vi uddeler.
 
 

 

               
  
I kan støtte børnene og børnehjemmet på følgende måder:

Donationer i naturalier:

Vi modtager gerne legetøj, både nyt og brugt. Forskellige husgeråd er der også brug for. Kontakt venligst børnehjemmets personale for at høre hvad der er mest brug for:

MITTRAPAP ORPHANAGE  FOUNDATION.

Mobil tlf. nr: +66(0)818761572 eller 0818761572 i Thailand.
 
Eller via : kontakt os formularet (på engelsk eller Thai da ingen på børnehjemmet taler/læser dansk )
 
         Pakker sendes til følgende adresse:

•       Thailand Children's Home
•       100/1 Moo 14 Mittrapap Road,
•       Amphur Sung Noen,
•       30170 Nakhon Ratchasima , Thailand.

Monetære donationer kan overføres til vores konto i:

Krung Thai Bank.

•       Afdeling: " Mittrapap Road Branch .

•       Kontonavn : "Thailand children's Home"

•       Kontonummer: 306-1-13904-4

Man er også velkommen til at besøge børnehjemmet efter forudgående aftale.
Venligst kontakt personalet desangående.

Al hjælp, det være sig økonomisk eller materielt, i lille som i større
målestok, påskønnes med stor taknemmelighed.
 
 
En stor tak til  Ebeth  fra  DTW  for hjælpen med redigeringen.
 

          Kap khun khrap.                                                   Kap khun ka.


 
 
M Rasmussen-Lung Yao-Webmaster | Kastrup - Danmark